vragen

procedure
veelgesteldevragen
formulier
onskantoor
Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag of een andere beschikking van de belastingdienst is bezwaar en vervolgens beroep mogelijk. Op deze website treft u alle informatie aan om u stap voor stap door dat proces te geleiden en treft u een aantal goede tips aan.

In de tekst wordt middels 'links' verwezen naar de 'veel gestelde vragen' tab van deze website. De eerste 2 vragen die in dit stadium reeds gesteld kunnen worden, kunt u bekijken door hier te klikken: Veel gestelde vragen

Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze site, kunt u altijd de ‘vragenbutton’ bovenin deze site gebruiken, zodat u ons een e-mail bericht kunt sturen. Indien u onze hulp wenst bij een procedure tegen de belastingdienst, dan kunt u het intake formulier invullen onder de tab diensten.

Deze informatie is bedoeld om u op weg te helpen wanneer u overweegt bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen een aanslag/beschikking/uitspraak van de inspecteur. Compleet kan deze informatie niet zijn. Verdere informatie vindt u bijvoorbeeld op www.rechtspraak.nl en op www.belastingdienst.nl. Deze website is samengesteld onder leiding van mr. M.J. van Dieren (1954).

!! Let op: deze teksten gaan over de heffing van inkomstenbelasting, vennootschaps-belasting, loonbelasting, overdrachtsbelasting en omzetbelasting (BTW). Gemeentelijke belastingen (W.O.Z.) worden niet door de belastingdienst geheven maar door de gemeente. Verder is er verschil tussen het heffen van belastingen door het opleggen van aanslagen (dit doet de Inspecteur) en het invorderen van belastingen (dit doet de ontvanger).